BrocherPå denne side kan du se et udvalg af vore brocher, fibler, fra vikingetiden Hovedparten er fundet som dragtsmykke, men da næsten alle er blevet fundet med helt eller delvist nedbrudt nål, har vi på kopierne monteret en mere tidssvarende nål. Enkelte af vore smykker har haft helt andre funktioner, men vi synes at formen har haft en karakter, der gør det velegnet som smykke. Yderligere information og oplysning om nærmeste forhandler kan du få ved at sende en E-Mail, eller du kan besøge vores forhandlere på nettet ved at klikke på interessante LINKS.

Dess. nr. 113 Relieffibula. Dekoreret i Nydamstil, d.v.s. enkle spiraler der danner sammensatte harmoniske mønstre. Ukendt findested. Germansk jernalder, 400-800 e.Kr. Fremstilles i sølv
Dess. nr. 150 Kopi af hesteformet dragtsmykke fra ca. 600-800 e.Kr. Fundet ved Veggerslev på Djursland. Germansk jernalder. Original på Nationalmuseet, København Fremstilles i sølv og bronze
Dess. nr. 155 Ansigtsmaske fundet i Illerup ådal ved Århus, Danmark. Masken er et pyntebeslag fra et skjold fremstillet omkring 200 e.Kr. Originalen er på Forhistorisk Museum Moesgård. Fremstilles i sølv og bronze
Dess. nr. 165 Dyreformet dragtsmykke (fibula) fra germansk jernalder, ca. år 600-800 e.Kr. Fundet ved Olsker på Bornholm. På smykket er et af datidens yndede motivvalg, stiliserede dyrefigurer, fremstillet på forskellig vis. Således udgør hele smykket et dyr set ovenfra, mens to andre dyrefigurer, set fra siden, ligger på hver side af smykkets midterlinje. Endnu en stærkt stiliseret dyrefigur er indeholdt i midterfeltets fletværk. Fremstilles i sølv og bronze
Dess. nr. 176 Sølvmaske fremstillet ca. 400 e.Kr. fra Gudme, SØ-Fyn. Det stiliserede ansigt med overskæg og tilbagestrøget hår, er et glimrende eksempel på den kunstneriske formåen i jernalderen. Masken er måske brugt som værdighedstegn. Fremstilles i sølv.
Dess. nr. 260 Pladeformet smykke fra vikingetid, ca. 10. årh. e.Kr. med typisk stiliseret dyremotiv. Fundet ved Brabrand i Jylland. Fremstilles i sølv.
Dess. nr. 266 Korsfibula fundet på Lindholm Høje ved Nørre Sundby. Germansk jernalder ca. 500 e.Kr. Originalen på Aalborg Historiske Museum. Fremstilles i sølv og bronze
Dess. nr. 303 Århusmasken. Grylemaske afbilledet på runesten, har formentlig være fremstillet af læder og brugt af åndemanere og lign. i den sene vikingetid ca. år 1000. Stenen er på Forhistorisk Museum Moesgård. Fremstilles i sølv og bronze
Dess. nr. 312 Spænde i Urnes-stil fra sen vikingetid, 11. årh. e.Kr. Originalen er fundet på Lindholm Høje ved Ålborg. Et fint eksempel på den sene vikingetids dyrestil: det store dyr i kamp med slangen, et symbol på kampen mellem det gode og onde. Motivet blev ofte anvendt i den tidlige kristne kunst, og man finder det på såvel runesten som på de tidlige kristne kirker af træ. Urnes-stilen er opkaldt efter trækirken Urnes i Vestnorge. Fremstilles i sølv.
Dess. nr. 315 Spænde i Urnes-stil fra sen vikingetid, 11. årh. e.Kr. Originalen, der er støbt i bronze, er fundet på Bejsebakken i Ålborg. Se i øvrigt tekst 312. Fremstilles i sølv.

 

© Copyright 2008-2013 Turm 2013 Aps
Alle rettigheder forbeholdes.